Henrik Olsen
Lagerchef
+45 2384 9160
Brian Keller
Ansvarlig for morgen skift
+45 2817 0871
Idriz Jakupi
Ansvarlig for nat skift
+45 2819 8757
Brian Pihl
+45 2887 0686
Henrik Svendsen
+45 2814 4514
Peter Simonsen
+45 4072 2780
Peter Weingart
Mads Jensen
Peter B. Koch
Jonas B. Trantel
Michael D. Jensen
Marcin R. Grzesiak
Anan Barker
Rajinder Singh
Tina N. Larsen
Hafid Ahmedi
Marianne N. Lippert